יום שני, 30 בדצמבר 2013

איך להגיש דוח שנתי ולהישאר בחיים?

חודש דצמבר יוצר לא מעט חששות בקרב שכירים, עצמאיים ובעלי עסקים. תאריכי סוף השנה מחייבים הגשה של דוח מפורט אל רשויות המס. הכנת הדוח כרוכה בהקצאת משאבים, זמן ולא מעט שעות עבודה. הדרך הנכונה להכין את הדוח היא כמובן להיפגש עם רואה החשבון או יועץ המס, אך כדאי לדעת במה מדובר על מנת להבטיח שירות מקיף ויסודי.

הוראות החוק וחובות האזרחים


דוח שנתי ניתן בגין כלל הכנסות בני הזוג, לרבות הכנסות חייבות במס מוגבל, הכנסות פטורות ממס והוצאות בשנת המס. גם תשלומים בגינם הנישום זכאי להטבות נכנסות אל הדוח הזה. מעבר לכך, כל דוח מחייב צירוף של מסמכים מקוריים ורלוונטיים.


מבחינת עסקים קטנים, לקראת הגשת דוח שנתי, ובעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון את אופן ההתאגדות.  יש לשאול האם אופן ההתאגדות הקיים מתאים לפעילות העסקית המתוכננת, לבחון כדאיות חלוקת דיבידנד, ולבחון אפשרויות למימוש הפסדים, קיזוזים וכדומה. הדוח הוא גם הזדמנות מצוינת להשלים את החובות לרשויות, ולהימנע מתשלום קנסות ופיגורים. מעבר לכך, יחידים חייבים בהגשת דוח מקוון של רשות המיסים ובתוספות לדוח, בעוד מעסיקים ומשלמים חייבים בדוח מקוון בלבד.

נושאים בולטים בדוח שנתי


יש עוד מספר נושאים שחשוב להתייחס אליהם בעת הכנת דוח שנתי:
א. דיווח אחיד לעסקים – בישראל מונהג נוהל הקובע דיווח אחיד. בעל הכנסה מעסק צריך לדווח בנוסח אחיד למס הכנסה על רכיבי הנכסים, ההתחייבויות וההון, ועל רכיבי ההכנסות וההוצאות, בנוסף להצגתם בדוחות הכספיים. המטרה של דיווח אחיד היא לאפשר השוואה בין נישומים בחתכים רבים, ולא רק בחתך רוחבי מוגבל. מצד שני, נהלי דיווח אחיד לא חלים על חקלאים, חברות ביטוח, בנקים ונישומים נוספים.

ב. בסיס הדיווח – כללי חשבונאות מאפשרים לבצע דיווח על בסיס מזומן, או על בסיס מצטבר. אפשרות אחרת היא דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן בו נרשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים. יחד עם זאת, יש לזכור, כי פקודות מס הכנסה מגדירות במדויק את ההוראות הכלליות לאופן הדיווח על הכנסות, ולכן כדאי להיעזר בהן גם במהלך הכנת הדוח.

ג. חישוב מאוחד או נפרד – בני זוג נשואים נחשבים ליחידה כלכלית אחת מבחינת מס הכנסה, חישוב מס, מתן זיכויים ועוד. החריג מאפשר חישוב נפרד במקרים בהם אין תלות בין הכנסות בני הזוג. הקלה אחרת קובעת, כי יתאפשר חישוב נפרד לגבי בני זוג העובדים באותו תאגיד שבו אחד מהם בעל שליטה, או לגבי בני זוג העובדים בעסק משותף, עד תקרת שכר מסוימת.

לסיכום, דוח שנתי מחייב מעורבות של אנשי מקצוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מסיכום השנה של אזרחים שומרי חוק. כל הפרטים האמורים לעיל סוקרים על קצה המזלג את הדיווח לרשויות המס, ואת הנושאים בהם חובה לגעת.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה