יום שלישי, 21 בינואר 2014

החשיבות של ביקורת רואה חשבון לקראת סוף השנה

הדרך היחידה לקבל חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה היא באמצעות ביקורת. החשיבות של הביקורת הזו עצומה עבור עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, אך היא מתחדדת לקראת סוף השנה.
חוות דעת החתומה על ידי רואה חשבון מבקר מצורפת לדוחות הכספיים, מסייעת למנהלים ולמחזיקי המניות להעריך את מצב העסקים של החברה, ומבטאת את רמת עמידות הדיווחים בכללי החשבונאות המקובלים.

מאפייני הביקורת ומטרות עיקריות

ביקורת היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה חשבון. המבקר נחשף אל הדוחות הכספיים של הארגון, ונדרש לתת בגינם חוות דעת. הצורך בביקורת הוא אינטרס של בעלי השליטה, אולם גם בנקים, רשויות שלטוניות, משקיעים חיצוניים וכמובן גם נושים, ספקים ולקוחות נזקקים למידע מן הסוג הזה. כל הגורמים הללו סומכים על המבקר ועל הכשרתו בבואו לבדוק את ספרי החשבונות של הפירמה.
ביקורת לקראת סוף השנה עשויה למנוע המון עוגמת נפש מצד בעלי הפירמה. הביקורת עוזרת לעשות סדר בדוחות הכספיים, תורמת להכנת הדוח השנתי עבור רשויות המס וחוסכת תשלומי קנסות ופיגורים. הביקורת נמשכת בדרך כלל מספר חודשים, ולכן כדאי להתחיל אותה בסמוך לסיום תקופת הדיווח הכספי.

שלבי הביקורת

אלו השלבים העיקריים של ביקורת רואה חשבון:
ביקורת רואה חשבון
 1. היכרות עם הגוף המבוקר לרבות הערכת סיכונים – זהו שלב שרובו ככולו מורכב מהבנת הגוף המבוקר וסביבתו. המבקר נדרש להשיג הבנה מספקת במינימום של זמן. הוא כולל התנהלות ישירה מול גורמים ענפיים וגופים המפקחים על החברה, כמו גם גורמים פנימיים המספקים את הביקורת במהלך הפעילות השוטפת. בין היתר, המבקר בוחן את אופי החברה, יעדיה, הסיכונים העסקיים שלה ועוד.
 2. תכנית הביקורת – בשלב השני המבקר נדרש לתכנן את תכנית הביקורת. עליו להתייחס באופן ספציפי אל כל סעיף בתכנית, לפרט על הנושאים הנבדקים, טכניקות הבדיקה ומסגרות הזמן.
 3. ביצוע הביקורת – זהו השלב המעשי של הביקורת. בשלב הזה המבקר דוגם אקראית או על פי העדפות מקצועיות פעולות חשבונאיות, מסמכים, הסכמים, חוזים ואישורים. הוא מוודא את אמיתות המידע, ומשתמש בתכנית הביקורת בתור מסגרת. השלב הזה הוא דינאמי למדי ומשתנה בהתאם לגודל הפירמה, צרכי הלקוחות ותוצאות הבדיקות.
 4. השלמת הביקורת – בשלב האחרון נדרש רואה חשבון להגיע למסקנה אודות נאותות הדיווח הכספי. הוא נותן את חוות דעתו בגין הדוחות הכספיים לגורמים המורשים, ויכול גם להמליץ על דרכי פעולה ותיקון במידת הצורך.


ביקורת היא לא פריבילגיה השמורה לחברות גדולות, אלא חלק בלתי נפרד ממערכת החוקים בישראל. היא מעוגנת בחוק החברות, בפקודת מס הכנסה, בפקודת האגודות השיתופיות ובחוק העמותות. כל אלו הופכים את הביקורת לתפקיד משמעותי מאין כמוהו עבור רואה חשבון בישראל. מבחינתם של מנהלים ובעלי הפירמות, רצוי לבצע את הביקורת לקראת סוף השנה, וכך להבטיח דיווח אמין לרשויות המס.

יום רביעי, 8 בינואר 2014

החשיבות של רואה חשבון במניעת העלמות מס

השתמטות ממס באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של צעדים בלתי חוקיים ובלתי מוסריים. צעדים אלו מטרתם הקטנת גובה המס המוטל על נישום. יש להבדיל בין העלמת מס מן הסוג הזה לבין מניעת מס, המגולמת בדרכים חוקיות להקטנת התשלום.
בישראל השתמטות ממס היא עבירה פלילית שדינה מאסר. רבים מתייחסים אליה כנורמטיבית, אך מדי שנה מופעלות סנקציות קשות מאוד על מעלימי מס שכירים, עצמאיים ובעלי חברות בכל הדרגים.

דרכי השתמטות וההשפעה על המשק

מאפייני המס קובעים במידה רבה את דרכי ההשתמטות. אף על פי כן, ניתן לציין מספר דרכים נפוצות להשתמטות מתשלום מס כדין וכחוק:
 •         העלמת הכנסות
 •           הוצאות פיקטיביות
 •          הצגת הוצאות פרטיות כהוצאות עסקיות
 •          קבלת הקלת מס בעקבות מצג שווא
 •          עסקה מלאכותית או בדויה


ההשפעה של העלמת מס יכולה להיות הרסנית, הן על המשק הכלכלי והן על החברה כולה. ראשית, העלמה גורמת
להפרה של תנאי שוק הוגנים, ומערערת את האיזון והיציבות. היא גורמת לנישומים להקטין את היעילות שלהם עבור המדינה, ומביאה לצמצום גביית המיסים בפועל. למעשה, העלמה מאלצת בעקיפין הגדלה של נטל המס דווקא על אזרחים שומרי חוק. שנית, השתמטות ממס פוגעת בחלוקה צודקת של הנטל. מחקרים מראים כיצד היא פוגעת בחוסן החברתי, ויוצרת חוסר אמון הדדי בין האזרחים במגזר הפרטי, העסקי, הציבורי והתעשייתי.
הסיבות למקרי העלמות מס?

הבעיה העיקרית עם העלמת מס היא העובדה שרוב המעלימים כלל לא מודעים לכך שמדובר בעבירה פלילית. במילים אחרות, הנורמה המושרשת בישראל אינה רואה בהשתמטות ממס עבירה חמורה שדינה מאסר ועונש. אף על פי כן, התוצאות של משפט בגין השתמטות ממס או התנהלות חשבונאית לא נכונה יכולות להביא לחורבן כלכלי. מעבר לכך, יש הרבה סיבות לכך שאנשים מעדיפים להעלים מס ולא כולן קשורות להגדלת הרווח:
 •           בורות או התעלמות מתפקידו של המס
 •           פרספקטיבה שגויה לגבי שימושי המס
 •          זלזול ביכולת הרשויות לבצע מעקב 


מדוע חשוב לערב רואה חשבון?
בעזרת מעורבות של רואה חשבון ניתן להבחין בין שתי סוגי עבירות:
א. עבירה פרוצדורלית – בעבירה כזו העלמת מס נעשית כתוצאה מטעות בתהליך התשלום, כגון רישום מוטעה, אי הגשת דוחות בזמן או טעויות בחישוב הסכומים. העבירה נחשבת קלה יחסית, אך עדיין מצריכה התייעצות עם גורם מקצועי.

ב. עבירה מהותית – זו עבירה בה השתמטות ממס נעשית במודע, ובמטרה להימנע מתשלום מלא. היא חמורה יותר, וגוררת לעיתים קרובות עונש מאסר.

לסיכום, הדרך היחידה למנוע הסתבכות ועוגמת נפש היא להיכנס לאתר של שמעון הושיה ולברר לגבי התנהלות כלכלית. זהו איש מקצוע הבקיא בתחום של בקרת חשבונות, אך היתרון שלו הוא בציון התנהלות כלכלית שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות החוק. רואה החשבון יכול להראות כיצד השתמטות ממס היא לא יעילה, להזהיר את המעלימים מפני הצפוי להם, ולהבהיר את חומרת הפשע.