יום שלישי, 21 בינואר 2014

החשיבות של ביקורת רואה חשבון לקראת סוף השנה

הדרך היחידה לקבל חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה היא באמצעות ביקורת. החשיבות של הביקורת הזו עצומה עבור עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, אך היא מתחדדת לקראת סוף השנה.
חוות דעת החתומה על ידי רואה חשבון מבקר מצורפת לדוחות הכספיים, מסייעת למנהלים ולמחזיקי המניות להעריך את מצב העסקים של החברה, ומבטאת את רמת עמידות הדיווחים בכללי החשבונאות המקובלים.

מאפייני הביקורת ומטרות עיקריות

ביקורת היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה חשבון. המבקר נחשף אל הדוחות הכספיים של הארגון, ונדרש לתת בגינם חוות דעת. הצורך בביקורת הוא אינטרס של בעלי השליטה, אולם גם בנקים, רשויות שלטוניות, משקיעים חיצוניים וכמובן גם נושים, ספקים ולקוחות נזקקים למידע מן הסוג הזה. כל הגורמים הללו סומכים על המבקר ועל הכשרתו בבואו לבדוק את ספרי החשבונות של הפירמה.
ביקורת לקראת סוף השנה עשויה למנוע המון עוגמת נפש מצד בעלי הפירמה. הביקורת עוזרת לעשות סדר בדוחות הכספיים, תורמת להכנת הדוח השנתי עבור רשויות המס וחוסכת תשלומי קנסות ופיגורים. הביקורת נמשכת בדרך כלל מספר חודשים, ולכן כדאי להתחיל אותה בסמוך לסיום תקופת הדיווח הכספי.

שלבי הביקורת

אלו השלבים העיקריים של ביקורת רואה חשבון:
ביקורת רואה חשבון
  1. היכרות עם הגוף המבוקר לרבות הערכת סיכונים – זהו שלב שרובו ככולו מורכב מהבנת הגוף המבוקר וסביבתו. המבקר נדרש להשיג הבנה מספקת במינימום של זמן. הוא כולל התנהלות ישירה מול גורמים ענפיים וגופים המפקחים על החברה, כמו גם גורמים פנימיים המספקים את הביקורת במהלך הפעילות השוטפת. בין היתר, המבקר בוחן את אופי החברה, יעדיה, הסיכונים העסקיים שלה ועוד.
  2. תכנית הביקורת – בשלב השני המבקר נדרש לתכנן את תכנית הביקורת. עליו להתייחס באופן ספציפי אל כל סעיף בתכנית, לפרט על הנושאים הנבדקים, טכניקות הבדיקה ומסגרות הזמן.
  3. ביצוע הביקורת – זהו השלב המעשי של הביקורת. בשלב הזה המבקר דוגם אקראית או על פי העדפות מקצועיות פעולות חשבונאיות, מסמכים, הסכמים, חוזים ואישורים. הוא מוודא את אמיתות המידע, ומשתמש בתכנית הביקורת בתור מסגרת. השלב הזה הוא דינאמי למדי ומשתנה בהתאם לגודל הפירמה, צרכי הלקוחות ותוצאות הבדיקות.
  4. השלמת הביקורת – בשלב האחרון נדרש רואה חשבון להגיע למסקנה אודות נאותות הדיווח הכספי. הוא נותן את חוות דעתו בגין הדוחות הכספיים לגורמים המורשים, ויכול גם להמליץ על דרכי פעולה ותיקון במידת הצורך.


ביקורת היא לא פריבילגיה השמורה לחברות גדולות, אלא חלק בלתי נפרד ממערכת החוקים בישראל. היא מעוגנת בחוק החברות, בפקודת מס הכנסה, בפקודת האגודות השיתופיות ובחוק העמותות. כל אלו הופכים את הביקורת לתפקיד משמעותי מאין כמוהו עבור רואה חשבון בישראל. מבחינתם של מנהלים ובעלי הפירמות, רצוי לבצע את הביקורת לקראת סוף השנה, וכך להבטיח דיווח אמין לרשויות המס.

תגובה 1: